Możesz skontaktować się z moją obsługą klienta w przypadku pytań i skarg telefonicznie: 039727 / 26886 i e-mailem buero@funktionalist.de. W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, byłoby zobowiązanie w przypadku tylko w życie, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że ​​na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość ani autorstwo powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich połączonych / połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich w obrębie własnych łączy internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach link list mailingowych oraz wszystkich innych formach baz danych, do których dostęp możliwy jest zewnętrzne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji tylko dostawcą miejscu, do którego odniesienie nie był tym, który został powiązany z tych stron.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich obrazów, grafiki, audio i wideo, klipy i tekstów, aby wykorzystać swoje własne zdjęcia, grafiki, pliki audio i wideo oraz teksty lub korzystać z licencji wolnego od grafiki, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów , Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można stwierdzić, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, audio i klipów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora. jest odpowiedzialny zgodnie z § 5 TMG, kontakt: Tibor Oltyan Fasanenhof 13 17392 Spantekow

bank

Właściciel: Tibor Oltyan Numer konta: 100124550 Kod banku: 15050500 Bank: Sparkasse Vorpommern Zastosowanie: Numer faktury lub numer klienta

Alternatywne metody rozstrzygania sporów zgodnie z art 14 1 rozporządzenia para ODR oraz § 36 VSBG ..:

Komisja Europejska dostarcza platformę do rozstrzygania sporów w trybie online, którą możesz https://ec.europa.eu/consumers/odr znaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani ani niechętnie uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed agencją zajmującą się odprawami konsumenckimi.